หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ผลิตและควบคุมการผลิตของครัวเบเกอรี่ให้ได้มาตรฐาน GMP และระบบมาตรฐานอื่นๆ ในองค์กร
 • ดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมพนักงานใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • เข้าร่วมการดำเนินการจัดทำ อบรม และร่วมเป็นคณะกรรมการ ในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานขององค์กร

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ทางด้านการควบคุมการผลิต Bakery และ Pastry
 • มีความรู้ด้านการผลิต Bakery และ Pastry เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน GMP, HACCP
 • ถ้ามีประสบการณ์จากสายงานโรงแรม / งานจัดเลี้ยง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Interested candidates are invited to apply at https://goo.gl/xgbAUt

International Children's Content Rights Fair (ICCRF) on 6 - 8 December 2017 from 08.30 to 18.00* at Chiang Mai International Convention and Exhibition Centre (CMECC)

Qualifications:

 • Able to communicate in Thai and English fluently
 • Having experience in Temporary Staff will be great advantage
 • Bachelor’s degree or Studying in Bachelor’s degree will be considered
 • Having Good personality, Friendly and Service Minded (had been working with part time job during study will be great advantage)

Remark:

*Working time will be updated again before the event

Responsibilities:

 • Presenting the catering service to domestic and international clients
 • Creating new clients as well as maintaining existing client relationship in order to establish loyalty
 • Coordinate to internal and external department regarding catering functions
 • Documental arrangement such as quotation, catering form, etc.
 • Arranging Weekly and monthly reports of Sale 
 • Taking customer requirements in meeting for increasing customer satisfaction

Qualifications:

 • Female age over 23 years old (Thai Nationality only)
 • Bachelor's degree in Sale & Marketing, Management or Related field
 • Experience in Sale Function at least 1 year for officer and 3 years for Senior Officer
 • Experience in Catering Sale will be advantage
 • Proficient in Microsoft Office applications.
 • Good in English Proficiency
 • Good interpersonal skills, Hardworking, Negotiable person, Sale passion
 • Must have own car and License

Responsibilities:

 • Take charge of the project assigned by Senior Project Manager from the beginning to the end
 • Perform sales task and supervise, manage & lead sales team to successfully achieve the business objective and goal
 • Work closely with internal team to create creative ideas for Event/ Exhibition/ Digital Industry/ E-Commerce
 • Able to deliver sales and marketing strategy to meet sales target of event projects
 • Collaborate with all concerned departments and customers to facilitate event projects both local and international
 • Negotiate with organizers and exhibitors in any related matters
 • Approach customers by telephone call, email or sales visit to discuss on project management and requirements for event or party launching
 • Present event concept to customers and ensure customers’ satisfaction
 • Maintain good relationship with customers and establish new business prospects
 • Develop new sales techniques to increase sales volume
 • Other tasks assigned by superior

Qualification:

 • Thai nationality. Age 30 - 35 years old
 • Bachelor's degree or higher in any related fields
 • At least 3 years of direct experience in sales and marketing specialized in event/exhibition service industry
 • Knowledgeable in IT/ Social Media/ Digital Channels
 • Strong leadership skill. Able to provide necessary guidance and consultation to sales team members
 • Service minded, dynamic with high level of initiative and creativity, able to work under pressure
 • Good command of English both verbal and written
 • Good interpersonal and coordinating skills
 • Highly responsible, patient and able to meet with strict deadlines
 • Having own car and License
 • Could start working immediately will great advantage

Responsibilities:

 • Responsible for registration and abstract system of international conference/meeting projects (Implement and providing technical support)
 • Coordinate with concerned individuals to develop and monitor timelines related to all aspects of IT projects in conference/meeting
 • Handle users’ requests for changing or adding programs
 • Creating operating manuals to support users

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in IT, Computer Science, Statistic, Computer Engineering, Information Engineering, or any related fields
 • 1-2 years relevant working experience in IT Admin, IT Support, Project Management (Fresh graduate are also welcome)
 • Good command of spoken and written English
 • Good interpersonal skills, enthusiastic, result-oriented, flexible, able to work overtime and good on multitasking
 • Able to travel either to upcountry or abroad
 • Candidate who can start working immediately will be given priority

Responsibilities:

 • Liaise with team members to discuss the brief (themes, ideas, etc.) and gather info to analyze and establish the concept and booth design
 • Specify the detail of materials for cost/price assessment
 • Accompany Sales team to meet the client to discuss, obtain the design brief/concept, and present draft work
 • Design all materials to match with internal and external needs (booth, exhibition)
 • Coordinate with both internal and external related parties
 • *Applicant is required to submit portfolio

Qualifications:

 • Thai nationality only, age between 25-35 years old
 • Bachelor’s Degree in Architecture, Interior Design, Product Design or Commercial Arts
 • At least 3-5 years relevant working experience in exhibition industry is preferred
 • Knowledge in 3D Studio Max, 3D VIZ, AutoCAD, Photoshop & Illustrator, CorelDraw and etc.
 • Be able to reproduce the exhibitions and displays
 • Be able to read and write in English
 • Self-motivated, mature, be able to work independently under pressure & meet deadlines
 • Be able to work overtime and on-site

Responsibilities:

 • Responsible for international/local conference & exhibition managementin both private and governmental sectors
 • Plan, schedule and monitor project timelines
 • Manage and monitor project budgets to ensure revenue and expenses are administered within established boundaries
 • Manage and monitor team and subcontractors to ensure guidelines are maintained and the quality standards are met
 • Ensure effective information sharing and communication among team members, volunteers and contractors
 • Provide advice on the management of projects

Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • 3 - 5 years relevant working experience in EXHIBITION organizing / project management
 • Good computer literacy
 • Good command of spoken and written English (Able to use third language will be an advantage)
 • Excellent interpersonal skills, leadership skills, enthusiastic, result-oriented, flexible, and able to work overtime
 • Have plenty of energy, a calm 'customer-focused' manner, the ability to cope with pressure, meticulous attention to detail, and effective time management and organizational abilities
 • Able to travel either to upcountry or abroad
 • Candidate who can start working immediately will be given priority

Responsibilities:

 • Handle exhibition booth construction & event sales both local and international
 • Approach customers by telephone call, email or sales visit to discuss on project management and requirements for booth design and construction
 • Present booth design and event concept to customers and ensure customers’ satisfaction
 • Coordinate with customers and production team to facilitate booth construction projects
 • Able to estimate appropriate budget and timeline of organizers and exhibitors
 • Conduct summary report of customers’ requirements and prepare all related documents for Operations team
 • Supervise and assist Sales Coordinator to negotiate with organizers and exhibitors when necessary

Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Bachelor's degree in related fields
 • Sales-oriented, result-oriented
 • Service minded, dynamic with effective communication skills
 • Good command of English both verbal and written
 • Good interpersonal and coordinating skills
 • Highly responsible, patient and able to meet with strict deadlines
 • Having own car is a MUST
tab 2 content

Login to our App

Fill in the form below to get instant access:

Forgot password | Sign up